Weekly&monthly planner (хөх) эмэгтэй

Мэлмийгээ нээж мэдэрч чадваас сайн сайхан зүйлс хорвоогоор дүүрэн бий. Хувь хүн хөгжихийн амин сүнс бол өөрчлөгдөх ҮЙЛ ЯВЦ юм. Өөрчлөлт хөгжлийн үйл явцыг эмх цэгцтэй, сахилга баттай, тууштай болгоход төлөвлөгөөний дэвтэр тус болдог. 12 сараар, долоо хоногоор тусгасан, тэмдэглэл бичих зайтайСар бүр, долоо хоног бүр сэтгэл сэргээх, өөртөө итгэх итгэл нэмэх урмын үгсийн Англи/Монгол хэл дээр оруулсан. Долоо хоног бүрийг дүгнэн талархалаа бичих хэсэг бий. Өөрийгөө хөгжүүлэх, эмх цэгц, хувийн зохион байгуулалтад суралцах