You are currently viewing Weekly&monthly planner (хар) эрэгтэй

Weekly&monthly planner (хар) эрэгтэй

Мэргэжилтнүүд “бичгээр дамжуулан эмчлэх” сэтгэл заслын аргыг 1980 оноос хойш эмчилгээнд туршиж, өвчтөнүүдийг өдөр бүр 15-30 минут зарцуулж мэдрэмжээ бичгээр илэрхийлэх даалгавар өгчээ. Үүний үр дүнд   өвчтөнүүдийн стресс буурч, сэтгэл гутралын шинж тэмдэг багасаж, өвчтөний бие махбод болон сэтгэлзүйд гайхалтай өөрчлөлт гарчээ.

Тус судалгааны багийн гишүүн Вашингтоны их сургуулийн профессор Virginia Berninger: “Гарынхаа булчинг ачаалуулж бичих үед хүний тархины сэтгэл хөдлөлийг удирддаг холбоос давхар ажилладаг. Харин компьютерын товчлуур товшиход гараар бичихтэй адил сэтгэл хөдлөлийг удирдах үйл явц идэвхждэггүй” хэмээжээ.

⛳️ Яагаад энэ дэвтэр чухал вэ?

? 12 сараар, долоо хоногоор тусгасан, тэмдэглэл бичих зайтай

✅ Сар бүр, долоо хоног бүр сэтгэл сэргээх, өөртөө итгэх итгэл нэмэх урмын үгсийн Англи/Монгол хэл дээр оруулсан

?? Долоо хоног бүрийг дүгнэн талархалаа бичих хэсэг бий

?? Өөрийгөө хөгжүүлэх, эмх цэгц, хувийн зохион байгуулалтад суралцах