“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй Байгууллагын хөгжил Байгууллагын хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс Байгууллагын хөгжлийн үе шат Байгууллагын хөгжлийн загвар Шилжилтийн үеийн болон өөрчлөлтийн менежмент Байгууллагын хөгжил Байгууллагын хөгжлийн зорилго ба А- гаас…

Continue Reading“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр Удирдлагын үндсэн суурь зарчимууд Удирдагчийн үндсэн үүрэг, хариуцлага Удирдагчийн хандлага Удирдагчийн удирдах арга барил /багаж хэрэгсэл/ Удирдлагын үндсэн суурь зарчимууд Ажилтны дотоод потенциал, авьяас чадварыг олж харах,…

Continue Reading“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавилангаа зохиох, харицлагатай болох,…

Continue ReadingБүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго Ажлаа шинэ урам зоригтойгоор хийх хүслийг өдөөх,  хувь хүний  хөгжил , ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 3-6 цаг. “Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр “Амжилтын төлөөх хүсэл…

Continue Reading“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Стресс менежмент

Стресс менежмент Стресс гэж юу вэ? Стрессийн ангилал Стрессийн хар тамхи кортизол, түүний өвчлөлүүд Стрессийг түвшин болон стрессорийг танин мэдэх нь Дасгал ажил Стрессийг даван туулах нь Дасгал ажил Стресс…

Continue ReadingСтресс менежмент

Хувийн менежмент

Хувийн менежмент Хувийн менежмент ба хувийн менежментийн бүрдэл хэсгүүд Өөрийгөө танин мэдэх нь Дасгал ажил Суралцах тойрог Суралцах арга барилд суралцах нь Хөгжлийн гурвалжин Ур чадварын талбар Хувийн менежмент ба…

Continue ReadingХувийн менежмент

“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

"Customer service 101" Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр Хэрэглэгчдийг ойлгох нь Дасгал ажил Хүлээлтийн онол Дасгал ажил Сайн үйлчилгээний 3 алхам Үйлчилгээний ажилтны дүр Үйлчлүүлэгчдийн ангилал Нөхцөл байдлыг таамаглах нь Дасгал ажил…

Continue Reading“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр “БАГИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр Үр нөлөөтэй багийг бий болгох зарчим Багийн гишүүдийн ажил үүрэг, онцлог Багийн өсөлтийн зарчим “БАГИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр Баг үүсэн бий болох үеБагийн шуурганы үе,…

Continue Reading“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

EQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар

EQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар EQ буюу сэтгэл хөдлөлийн чадамж гэж юу вэ? Self awareness –Өөрийн бодол мэдрэмжийг, танин мэдэх Self Regulation – Сэтгэл хөдлөлөө удирдах, чиглүүлэх Motivation-…

Continue ReadingEQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр Харилцаа чухал болох нь /харилцаанаас үүсэх хүлээлт/ Бие хүний зан төлөв, төлөвшил харилцаанд гүйцэтгэх үүрэг Харилцааны үндсэн зарчмууд Харилцаагаа эергээр хөгжүүлэх нь Харилцаа чухал болох нь /харилцаанаас…

Continue Reading“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр