Сургалтын  зорилго

Ажлаа шинэ урам зоригтойгоор хийх хүслийг өдөөх,  хувь хүний  хөгжил , ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 3-6 цаг.

“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл