Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр Сэтгэл санаагаа удирдахуй Emotional energy Амьдралын үнэ цэнэ ба үнэт зүйлс, хараа зорилгоо удирдахуй Spiritual energy Оюун ухаан, анхаарал төвлөрөлөө удирдахуй Mental energy Амьдралын баланс, эрүүл зөв…

Continue ReadingБүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Сургагч багш, сурах үйл явцыг чиглүүлэх нь

Сургагч багш, сурах үйл явцыг чиглүүлэх нь Сурах үйл явц гэж юу вэ? Чиглүүлэгч гэж хэн бэ? Сургалтын 5 зарчим Сургалтын агуулга боловсруулах аргад суралцах 4А загвар Сургалтын үйл явцыг…

Continue ReadingСургагч багш, сурах үйл явцыг чиглүүлэх нь

Илтгэн ярих ур чадвар

Илтгэн ярих ур чадвар Илтгэн ярих ур чадвар Сургагч багшийн суурь ур чадвар Сургагч багшийн үндсэн ур чадвар Танхимын уур амьсгал бүрдүүлэх ур чадвар Сургагч багшийн суурь ур чадвар Сургагч…

Continue ReadingИлтгэн ярих ур чадвар

“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт

“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт Санхүүгийн байдалдаа үнэлгээ дүгнэлт хийх Мөнгөнд хандах хандлагаа өөрчлөх Санхүүгийн баяр хөөртэй төлөвлөгөө бий болгоход суралцах Баян байхын тулд хүүхдүүдээ ухаалаг болгон хүмүүжүүл Өрийн асуудлыг…

Continue Reading“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт

“Хос багана” Гэр бүлийн харилцааны хөтөлбөр

“Хос багана” Гэр бүлийн харилцааны хөтөлбөр Гэр бүл гэж юу вэ? Бат бэх гэр бүл ба насан туршийн хос Гэрлэлтийг тань хөнөөх долоон вирус Гэрлэлтийн дархлааг тань сайжруулах долоон Х…

Continue Reading“Хос багана” Гэр бүлийн харилцааны хөтөлбөр

“Жинхэнэ эр хүн” Эрчүүдийн хөтөлбөр

“Жинхэнэ эр хүн” Эрчүүдийн хөтөлбөр Эр хүн гэж хэн бэ? Эр хүний зан төлөв Балчир том хүн Амьдралын багана Эрчүүдийн гэр бүл дэх үүргийн 4 үндсэн зарчим Зорилгоор удирдуулагч эр…

Continue Reading“Жинхэнэ эр хүн” Эрчүүдийн хөтөлбөр

“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр Зорилготой, хүсэл тэмүүлэл, төлөвлөгөөтэй байх Хэвшмэл үзэл бодлоосоо салах Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх Хайрын тухай ярилцахад бэлэн байх Гэр бүлийн нандин харилцаа…

Continue Reading“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

“Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр

“Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр Хүүхэд ба хүмүүжил Хүүхдийн сэтгэлзүйн хөгжлийн үе шатууд, хэрэгцээ Хүүхдийн зан төлөв Хүүхдийн сэтгэлзүйд үүсч болох эмгэгүүд Эрэмбийн сэтгэлзүй Хүүхдийн өөртөө итгэх итгэлийг хөгжүүлэх Хүүхэдтэйгээ…

Continue Reading“Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр

“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй Байгууллагын хөгжил Байгууллагын хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс Байгууллагын хөгжлийн үе шат Байгууллагын хөгжлийн загвар Шилжилтийн үеийн болон өөрчлөлтийн менежмент Байгууллагын хөгжил Байгууллагын хөгжлийн зорилго ба А- гаас…

Continue Reading“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр Удирдлагын үндсэн суурь зарчимууд Удирдагчийн үндсэн үүрэг, хариуцлага Удирдагчийн хандлага Удирдагчийн удирдах арга барил /багаж хэрэгсэл/ Удирдлагын үндсэн суурь зарчимууд Ажилтны дотоод потенциал, авьяас чадварыг олж харах,…

Continue Reading“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр