БИД ТАНД

Хаалга болгон өөр түлхүүрээр онгойдогтой адил хүн бүрийн сэтгэл зүрх, авьяас билэг, хүч чадал өөр өөрийн онцлог, хувийн шинж чанаруудаар тодорхойлогдож байдаг.

Байгууллагын сургалт

Байгууллагаа урт удаан хугацаанд оршин тогтоох, алсын хараа мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд байгууллагын хөгжил,  соёл,  шинэчлэл,  дэвшил,  өөрчлөлтийн чухал зарчмуудад удирдах ажилтнуудыг сургах

Өсвөр насныханд зориулсан сургалт

Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин болох туслах замуудыг нээх.

Хувь хүний хөгжлийн сургалт

Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, мөрөөдөлтэй амьдарч, хариуцлагатай болох, ирээдүйгээ зөв төлөвлөж, зохион байгуулж сурахад туслах.