Байгууллагын сургалт

Байгууллагаа урт удаан хугацаанд оршин тогтоох, алсын хараа мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд байгууллагын хөгжил,  соёл,  шинэчлэл,  дэвшил,  өөрчлөлтийн чухал зарчмуудад ажилтнуудыг сургах

Санал болгох сургалт

“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй Байгууллагын хөгжил Байгууллагын хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс Байгууллагын хөгжлийн үе шат Байгууллагын хөгжлийн загвар Шилжилтийн үеийн болон өөрчлөлтийн менежмент Байгууллагын хөгжил Байгууллагын

Дэлгэрэнгүй »

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр Удирдлагын үндсэн суурь зарчимууд Удирдагчийн үндсэн үүрэг, хариуцлага Удирдагчийн хандлага Удирдагчийн удирдах арга барил /багаж хэрэгсэл/ Удирдлагын үндсэн суурь зарчимууд Ажилтны дотоод

Дэлгэрэнгүй »

Стресс менежмент

Стресс менежмент Стресс гэж юу вэ? Стрессийн ангилал Стрессийн хар тамхи кортизол, түүний өвчлөлүүд Стрессийг түвшин болон стрессорийг танин мэдэх нь Дасгал ажил Стрессийг даван

Дэлгэрэнгүй »

Хувийн менежмент

Хувийн менежмент Хувийн менежмент ба хувийн менежментийн бүрдэл хэсгүүд Өөрийгөө танин мэдэх нь Дасгал ажил Суралцах тойрог Суралцах арга барилд суралцах нь Хөгжлийн гурвалжин Ур

Дэлгэрэнгүй »

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр “БАГИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр Үр нөлөөтэй багийг бий болгох зарчим Багийн гишүүдийн ажил үүрэг, онцлог Багийн өсөлтийн зарчим “БАГИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр Баг үүсэн

Дэлгэрэнгүй »

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр Харилцаа чухал болох нь /харилцаанаас үүсэх хүлээлт/ Бие хүний зан төлөв, төлөвшил харилцаанд гүйцэтгэх үүрэг Харилцааны үндсэн зарчмууд Харилцаагаа эергээр хөгжүүлэх нь

Дэлгэрэнгүй »

Амжилтад хүрэх ур чадвар

Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй Өөрийгөө танин мэдэхүй /амжилтаа тэмдэглэх/ Амьдралын үнэ цэнэ ба үнэт зүйлс Муу зуршил, амьдралын буруу хэв маягын учир шалтгаан Зорилгодоо хүрэх ур

Дэлгэрэнгүй »

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл