Сургалтын агуулга

Чадварлаг амьдралын дасгалжуулагч болоход тань хөтлөх Сертифекаттай сургалт.

Бусад хүмүүст утга учир, чиглэлээ олж, амьдралынхаа бүрэн чадамжийг хэрэгжүүлэхэд нь хэрхэн туслах талаар гүнзгий ойлголттой, хүчирхэг, нөлөө бүхий нийгмийн зүтгэлтэн болох хүсэл эрмэлзэл танд төрж байсан уу? Хэрэв тийм бол үргэлжлүүлье.

Амьдралын дасгалжуулагчийн асар их үр өгөөжтэй тал нь хүмүүсийг амьдралд бодитой, утга учиртай урагшлах боломжийг олгодогт оршино. Энэхүү сургалтын явцад та хүмүүсийн итгэл найдвар, зорилго, амьдралын хүсэл эрмэлзлийг бодит болгохын тулд өөртөө итгэх итгэл, хамгийн гүнзгий эсэргүүцлийг хязгаарлаж, анхны эргэлзээгээ арилгахад нь туслах замаар хүмүүсийн амьдралд асар их үнэ цэнэ нэмж сурах болно.

Бусад хүмүүсийг хэрхэн дасгалжуулах талаар сурч мэдсэнээр та өөрөө өөрийнхөө амьдралын хөгжүүлэх  хэрэгтэй талуудаа ч олж мэднэ. Сургалт дууссаны дараа та бусдын итгэлийг олж, тэдний амьдралыг өөрчлөхүйцээр нөлөөлөхөд шаардагдах нийгмийн ур чадвар, харилцааны чадвар, сонсох чадварыг эзэмшсэн байх болно.

Амьдралын дасгалжуулагчийн олон нөөц сургалтууд зөвхөн зорилго тодорхойлох, сэтгэл хөдлөлийн менежмент дээр төвлөрдөг бол энэхүү дасгалжуулагчийн сургалт нь хүмүүсийн хувийн өсөлт хөгжилт, өөрийгөө удирдан зохион байгуулахад тулгардаг бэрхшээлүүдийн үндэс суурь болсон сэтгэл зүйг судлахад илүү төвлөрнө.

Энэ сургалтыг төгссөнөөр та ямар чадварт суралцах вэ?
Хичээлийн туршид сурч мэдсэн зүйлээ өөртөө хэрэгжүүлснээр та дараахь зүйлсийг олж мэдэх болно:
  • Эрүүл хувийн болон мэргэжлийн харилцааг хөгжүүлэх
  • Өөртөө болон бусад хүмүүст ашиггүй зан авирыг өөрчлөх
  • Тодорхой, утга учиртай, хүрч болохуйц зорилго тавихад бусдад туслах
  • Хязгаарлагдмал итгэл үнэмшил, хор хөнөөлтэй хандлагыг тодорхойлж, даван туулах
  • Хүмүүсийг төлөвшиж, шийдэмгий, хариуцлагатай болж өсөхөд нь туслах.
  • Сэтгэлгээнийхээ эзэн нь байж, хүнтэй харилцах чадвартаа хувьсгал хий
  • Хичээлд заасан нөөцийг бусдын амьдралыг дасгалжуулахад ашиглах
  • Бусдыг өөртөө татсан, нөлөө бүхий, урам зоригтой харилцагч болох
  • Амьдралын дасгалжуулагчийн амжилттай бизнесийг тогтвортой авч явах сэтгэлгээг хөгжүүлэх
  • Мөн түүнээс илүүг

Та юу сурах вэ?

Үнэ төлбөр

Үндсэн үнэ 1.800.000 төгрөг онлайнаар 750.000 төг

Хаан банк: 5003448465, Алтанцэцэг

Гүйлгээний утга дээр: Фэйсбүүк нэр, утасны дугаараа бичнэ.

Хугацаа (60 цагийн хичээл)

Онлайнаар 2021 оны 2 сарын 15нд эхэлнэ

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл