Сургалтын агуулга

Чадварлаг амьдралын дасгалжуулагч болоход тань хөтлөх Сертифекаттай сургалт.

Бусад хүмүүст утга учир, чиглэлээ олж, амьдралынхаа бүрэн чадамжийг хэрэгжүүлэхэд нь хэрхэн туслах талаар гүнзгий ойлголттой, хүчирхэг, нөлөө бүхий нийгмийн зүтгэлтэн болох хүсэл эрмэлзэл танд төрж байсан уу? Хэрэв тийм бол үргэлжлүүлье.

Амьдралын дасгалжуулагчийн асар их үр өгөөжтэй тал нь хүмүүсийг амьдралд бодитой, утга учиртай урагшлах боломжийг олгодогт оршино. Энэхүү сургалтын явцад та хүмүүсийн итгэл найдвар, зорилго, амьдралын хүсэл эрмэлзлийг бодит болгохын тулд өөртөө итгэх итгэл, хамгийн гүнзгий эсэргүүцлийг хязгаарлаж, анхны эргэлзээгээ арилгахад нь туслах замаар хүмүүсийн амьдралд асар их үнэ цэнэ нэмж сурах болно.

Бусад хүмүүсийг хэрхэн дасгалжуулах талаар сурч мэдсэнээр та өөрөө өөрийнхөө амьдралын хөгжүүлэх  хэрэгтэй талуудаа ч олж мэднэ. Сургалт дууссаны дараа та бусдын итгэлийг олж, тэдний амьдралыг өөрчлөхүйцээр нөлөөлөхөд шаардагдах нийгмийн ур чадвар, харилцааны чадвар, сонсох чадварыг эзэмшсэн байх болно.

Энэ сургалтыг төгссөнөөр та ямар чадварт суралцах вэ?

Хичээлийн туршид сурч мэдсэн зүйлээ өөртөө хэрэгжүүлснээр та дараахь зүйлсийг олж мэдэх болно:

  • Эрүүл хувийн болон мэргэжлийн харилцааг хөгжүүлэх
  • Өөртөө болон бусад хүмүүст ашиггүй зан авирыг өөрчлөх
  • Тодорхой, утга учиртай, хүрч болохуйц зорилго тавихад бусдад туслах
  • Хязгаарлагдмал итгэл үнэмшил, хор хөнөөлтэй хандлагыг тодорхойлж, даван туулах
  • Хүмүүсийг төлөвшиж, шийдэмгий, хариуцлагатай болж өсөхөд нь туслах.
  • Сэтгэлгээнийхээ эзэн нь байж, хүнтэй харилцах чадвартаа хувьсгал хий
  • Хичээлд заасан нөөцийг бусдын амьдралыг дасгалжуулахад ашиглах
  • Бусдыг өөртөө татсан, нөлөө бүхий, урам зоригтой харилцагч болох
  • Амьдралын дасгалжуулагчийн амжилттай бизнесийг тогтвортой авч явах сэтгэлгээг хөгжүүлэх
  • Мөн түүнээс илүүг

Амьдралын дасгалжуулагчийн олон нөөц сургалтууд зөвхөн зорилго тодорхойлох, сэтгэл хөдлөлийн менежмент дээр төвлөрдөг бол энэхүү дасгалжуулагчийн сургалт нь хүмүүсийн хувийн өсөлт хөгжилт, өөрийгөө удирдан зохион байгуулахад тулгардаг бэрхшээлүүдийн үндэс суурь болсон сэтгэл зүйг судлахад илүү төвлөрнө.

Та юу сурах вэ?

 

§ Сургалтын сэдэв Сургалтын агуулга
1 Бүлэг 1: Амьдралын дасгалжуулагчийн зорилго ба суурь ойлголт

 

1. Курсын танилцуулга

2. Хувийн алсын хараа: Нөлөөллийн гурван түвшин

3. Хичээлийн аргачлал & Түгээмэл асуултууд

4. Үр дүнтэй ажиллахад шаардагдах гайхалтай эерэг хандлагууд

5. Амьдралын дасгалжуулалтын зорилго

6. Амьдралын дасгалжуулагчийн стандарт

7. Өнгөрсөн, одоо ба ирээдүйн дасгал

8. Суралцах үндсэн хэв маягуудыг судлах

10. Ойлголт ба бодит байдал, харах өнцөгөө шалгах

11. Нэгдүгээр хэсгийн дүгнэлт

2 Бүлэг 2: Өөрийгөө танин мэдэх, сэтгэл хөдлөлийн IQ ба EQ чадварыг хөгжүүлэх

 

1. Амьдралын утга учир юу вэ?

2. Амьдралын ‘Хар нүхэнд’ байх (‘Hole’ in Life)

3. Өөрийгөө танин мэдэх чадварт сурах

4. ‘Хохирогч’ дүрийн гурвалжин (The ‘Victim’ Drama Triangle)

5. Ухамсар ба өөрийгөө танин мэдэхүйн 7 түвшин

6. Хувийн ба нийгмийн чадвар

7. Өөрийгөө танин мэдэхүйн хямралын түүх

8. Өөрийгөө танин мэдэхүйг нэмэгдүүлэх үнэнд төвлөрсөн хэлэлцүүлэг

9. Дасгал: Бодол биеллээ олох нь

10. Сэтгэл хөдлөлийн цаг хугацааны аялал (Emotional Time Travel)

11. Хувийн амжилтын горим гэж юу вэ?

12. Төлөвшил ба зан чанарын сонголтууд

13. Баримт – Итгэл – Мэдрэмж

14. Өөртэйгөө танилцах: бие махбодь, сэтгэл зүрх ба сүнс

15. Хүний туршлагын үндсэн таван түвшин

16. Хувийн хариуцлагын тойрог

17. Харгис тойргийг эвдэх: Бодлын хэв маягийг тодорхойлох

18. Жишээ: Сократик асуулга

19. Achology-ын EQ загвар

20. Хоёрдугаар бүлгийн дүгнэлт

3 Бүлэг 3: Үндсэн итгэл үнэмшлийн хөгжил ба бүтэц

 

1. Гол итгэл үнэмшлийн тухай танилцуулга

2. Моррис Массигийн итгэл үнэмшлийн хөгжлийн үе шатууд

3. Альберт Эллисийн 13 хэрэггүй итгэл

4. Хязгаарлагдмал итгэл үнэмшлийг тодорхойлоход туслах асуултууд

5. Зүрх сэтгэл ба оюун ухааны үйл  ажиллагааг ойлгох нь

6. Хяналт хаана оршдогийг ойлгох нь

7. Үнэний тухай өгөгдлийг судлах нь

8. Итгэл үнэмшлийг өөрчлөх үйл явц

9. Би хэн бэ: Үндсэн шинж чанар дээрээ өөрсдийн суурийг бий болгох (???)

10. Хүний үндсэн мөн чанарын коучингийн загвар

11. Өөрийгөө гол цөмдөө хэн бэ гэдгийг тодорхойлох

12. ‘Сэтгэлд хүрэхгүй ч хангалттай сайн’-ы зарчим (The ‘Good Enough’ Principle)

13. ‘Kuhn-ы Тойрог-ийг судлах нь (The ‘Kuhn Cycle’)

14. Гуравдугаар хэсгийн төгсгөл. Дүгнэлт

4 4-р хэсэг: Үндсэн үнэт зүйлс ба хүний ​​зан байдлыг ойлгох нь

 

1. Дөрөвдүгээр хэсгийн танилцуулга: Үндсэн үнэт зүйлс ба сэдэл

2. Маслоугийн хэрэгцээний шатлалыг задлах нь

3. Эрх чөлөө / Аюулгүй байдлын асуудал

4. Хүмүүсийг үнэт зүйлийнхээ дагуу амьдрахыг нь дэмжих

5. Хүний үндсэн үнэт зүйл болох аалзны торыг задлах нь

6. Үндсэн үнэт зүйлийн  дасгал ба Хэсгийн дүгнэлт

5 5-р хэсэг: Амьдралын дасгалжуулагчийн хэл, харилцааны ур чадвар

 

1. Харилцааны ур чадварын хэсгийн танилцуулга

2. Харилцааны дадлагын үндсэн нөхцөл

3. Бусдад санаа тавих, үйлчлэх урлаг

4. Санаа тавих, яаралтай тусламж үзүүлэх ур чадвар

5. Эрүүл харилцааны саад тотгор 1

6. Харилцаа холбооны дөрвөн үе шат

7. Харилцаа холбооны хамрах хүрээ

8. Харилцаа холбооны үндсэн ур чадвар

9. Сонсох гурван түвшин

10. S.I.L.E.N.C.E

11. ‘Алдахгүй ” Зургаан алхамт амьдралын дасгалжуулалтын арга (The Six Step ‘No-Lose’ Life Coaching Method)

12. Харилцан ярианы хэв маяг: Ерөнхийлөх & Нарийвчлах

13. Хэсгийн дүгнэлт

6 6-р хэсэг: Харилцааны зарчим ба хүмүүст нөлөөлөх нь

 

1. Хэсгийн танилцуулга: Харилцаа ба нөлөөллийн зарчмууд

2. Эрүүл харилцааны долоон тулгуур

3. Итгэлцлийн тэгшитгэлийг ойлгох

4. Нөлөөллийн найман түвшин

5. Мэдрэмжийн (харах өнцгийн) гурван байрлал

6. Дасгалжуулагчийн харилцааны дөрвөн үе шат

7 7-р хэсэг: Үйлчлүүлэгчидтэй ажиллах болон идэвхтэй зорилго тодорхойлох бүтэц

 

1. Хэсгийн танилцуулга

2. Амьдралынхаа хамгийн том алсын харааг хэрхэн тодорхойлох вэ

3. Амьдралын тэнцвэр: Амьдралын үндсэн 7 чиглэлийг тэнцвэржүүлэх нь

3. Зорилго тодорхойлох үйл явцын тойм

4. Үйлчлүүлэгчийнхээ хүсэл эрмэлзэл, амьдралын зорилгыг олох 50 асуулт

5. Оюун ухааны зураглалыг амьдралын дасгалжуулагчийн хэрэгсэл болгон ашиглах нь

6. SMART Зорилгын шинжилгээ

7. Эйзенхауэрийн шийдвэр гаргах матриц

8. Зорилгын үр ашгийн матриц

9. Жерард Эганы чадварлаг туслахын загвар

10. Achology-ын үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн загвар

11. Бүтээлчээр асуудал шийдвэрлэх шилдэг арван хүчирхэг асуултууд

12. 7-р хэсгийн төгсгөл. Дүгнэлт

8 8-р хэсэг: Бизнесийг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх үндсэн зарчмууд

 

1. Бизнесийг хөгжүүлэх, дасгалжуулагчийн зарчмуудын танилцуулга

2. Амьдрал, ажил, бизнесын хандлагаа өөрчлөх нь

3. Бизнес эрхлэгчийн аялал

4. Бизнесийн загварын зурагчлал судлах

5. Бизнес эрхлэгч шиг сэтгэх

6. Achology Executive Coaching Framework

7. Үнэ тогтоох хүрээ/аргачлал

8. 8-р хэсгийн төгсгөл. Дүгнэлт

9 9-р хэсэг: ‘Achology’ 7 үе шаттай амьдралын дасгалжуулагчийн ажиллах хүрээ

 

Долоон алхамт бүтцийн танилцуулга

Алхам 1: Өөрчлөлт хийх шийдвэрийг гаргах

Алхам 2: Үйлдэл хийх, Бусдыг дэмжих дадлыг бий болгох 5 алхам

Алхам 3: Тууштай байх

Алхам 4: Хувьцаа авах

Алхам 5: Хог хаягдлаасаа салах

Алхам 6 ба 7: Буцааж өгөх (нийгэмдээ)

10 10-р хэсэг: Асуулт ба Хариулт – Сурагчдын нийтлэг асуудаг асуултууд

 

1) Би дасгалжуулагчийн сургалтанд өөрийгөө хэрхэн бэлдэх вэ?

2) Ажлаа эхлэхдээ онцлогоо хэрхэн олох вэ?

3) Амьдралын дасгалжуулагчийн хувьд надад даатгал хэрэгтэй юу?

4) Дасгалжуулагч хийж байхдаа алдаа гаргавал яах вэ?

5) Дасгалжуулагч болоход надад ямар гэрчилгээ шаардлагатай вэ?

6) Үйлчлүүлэгчийнхээ хүлээлтийг хэрхэн зохицуулах вэ?

7) CPD гишүүнчлэл нь хууль ёсны шаардлага мөн үү?

8) Магадлан итгэмжлэх байгууллагуудад хэн эрх олгодог вэ?

9) Туслах эсвэл дасгалжуулагчийн тодорхойлолт хэрхэн авах вэ?

10) Донтолттой хүнийг хэрхэн дасгалжуулах вэ?

11 11-р хэсэг: Мэдлэгээ нягталж, курсээ төгсөх нь

 

1. Амьдралын дасгалжуулагчид санал болгох номын жагсаалт

2. Хичээлийн товч агуулга ба дүгнэлт

3. Сертифекатаа гардан авах

 

  Үнэ төлбөр Үндсэн үнэ 1.800.000 төгрөг

Онлайнаар 750.000 төг (2 сарын 10-с өмнө төлбөл 650.000 төгрөг)

Хаан банк, 5003448465, Алтанцэцэг

Гүйлгээний утга дээр фэйс бүүк нэр, утасны дугаараа бичнэ.

  Хугацаа

(60 цагийн хичээл)

Онлайнаар 2021 оны 2 сарын 15нд эхэлнэ