“Үерхэл нөхөрлөл” модуль 3

Хөтөлбөрийн  зорилго Зөв хүнтэй гэрлэх нь маш чухал сонголт юм. Учир нь хэнтэй гэрлэхээс шалтгаалан таны амьдрал нэг бол уруудан доройтно эсвэл өөдлөн дэвжинэ. Иймээс залууст гэр бүл төлөвлөлт, ирээдүйн…

Continue Reading“Үерхэл нөхөрлөл” модуль 3

“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 2

Сургалтын  зорилго Сургалтын зорилго:Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин…

Continue Reading“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 2

“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 1

Сургалтын  зорилго Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин болох…

Continue Reading“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 1