Байгууллагын сургалт

“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго: Байгууллагаа урт удаан хугацаанд оршин тогтоох, алсын хараа мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд байгууллагын хөгжил, соёл, шинэчлэл, дэвшил, өөрчлөлтийн чухал зарчмуудад удирдах ажилтнуудыг сургах  Байгууллагын хөгжил Байгууллагын хөгжлийн зорилго ба А- гаас Я-руу хүрэх зам Чанартай үйлчилгээ ба бүтээгдэхүүнийг гаргах, үүнд нөлөөлөх хүчин зүйл Ажиллах орчин бүрдүүлэх Бидний бүтээсэн байгууллагын соёл Байгууллага ба баг дотроо …

“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр Read More »

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго:Нийгэмд лидерийн цоо шинэ үнэт зүйлүүд, шинж чанаруудыг төлөвшүүлэх, лидершип зөвхөн албан тушаал биш, харин нөлөөлөл, үйл явц, үр дүн гэдгийг ойлгуулах, байгууллагыг удирдах, улс орныг удирдах, орон нутгийг удирдахад зан чанарын төлөвшил, удирдан манлайлах чадваруудад төлөвшүүлэх. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 4 цаг.                          …

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр Read More »

Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавилангаа зохиох, харицлагатай болох, амьдралын боломжуудыг харж, түүнийг ашиглах эр зоригтой болгох, ирээдүйгээ зөв төлөвлөж, зохион байгуулж сурахад туслах. Эдгээрээр дамжуулан хувь хүний ажлын бүтээмж, аз жаргалын индекс нэмэгдэх …

Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр Read More »

“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго:  Ажлаа шинэ урам зоригтойгоор хийх хүслийг өдөөх,  хувь хүний  хөгжил , ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 3-6 цаг. “Амжилтын төлөөх хүсэл тэмүүлэл” Шинэ урам зоригтойгоор хариуцсан ажлаа хийх хүслийг өдөөх, эрч хүчийг шинээр сэргээх Хувь хүний хөгжил, ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэх Байгууллагын үнэ цэнийг хувь хүний үнэ цэнэтэй холбон …

“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр Read More »

Стресс менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Энэхүү хичээлийн зорилго нь стрессийн тухай дэлгэрэнгүй ойлголтыг авч, стрессийн эх сурвалж, бие физиологи дах үр нөлөөг ойлгон, стрессийн түвшинг багасгахад туслах арга, дасгалуудад суралцах явдал юм.   Стресс гэж юу вэ? Стрессийг үүсэл, учир шалтгааныг танин мэдэх Стрессийн ангилал Стрессийн ялгаатай ангилал, эх сурвалжыг танин мэдэж, ялгаж сурах Стрессийн хар тамхи кортизол, түүний …

Стресс менежмент Read More »

Хувийн менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Хувийн менежмент хичээлийн зорилго нь байгууллагын ажилтнуудад өөрийн мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэхэд туслах онол, мэдлэгийг олгож, байгууллагын чадварлаг, идэвхитэй, зорилготой ажиллах хүчин болгон төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт зөвлөгөө олгох юм. Хувийн менежмент ба хувийн менежментийн бүрдэл хэсгүүд Хувийн менежментийн тухай ойлголтыг таниулах Хувийн менежментийн бүрдэл хэсгүүдийг дурьдах Өөрийгөө танин мэдэх нь Өөрийн онцлог шинжийг тодорхойлох …

Хувийн менежмент Read More »

“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго:Үйлчилгээний менежмент хичээлийн зорилго нь үйлчилгээний ажилтнуудад ажлын байрны хариуцлага, ач холбогдлыг таниулж, ажлын байран дээр үүсч болох аливаа нөхцөл байдлуудыг таамаглан, тогтвортой бөгөөд чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэгийг олгох юм. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 4 цаг Хэрэглэгчдийг ойлгох нь Үйлчилгээний ажлын мөн чанарыг таниулах Худалдан авагчын зан төлвийг таамаглах Үйлчилгээний байгууллагын онцлог, …

“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр Read More »

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

“БАГИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр Баг үүсэн бий болох үе Багийн шуурганы үе, түүнийг даван туулах нь Баг хэлбэрээ олох үе Баг бүрэлдэн гүйцэх үе Үр нөлөөтэй багийг бий болгох зарчим Алсын харааг тодорхойлох алхам Алсын харааг түгээх алхам Үйл ажиллагааны хөгжил ба багийн чадавхыг нэмэгдүүлэх Бат бөх харилцаа бий болгох Багийн гишүүдийн ажил үүрэг, онцлог Нэгтгэн …

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр Read More »

EQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар

Сургалтын зорилго: Эерэг сэтгэл хөдлөл хамт олны болон хувь хүний ажлын үр бүтээлийг дэмжиж сэдэлжүүлдэг. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар сайтай байх нь уур бухидамдлаа хэрхэн зохицуулахаа мэддэг, хамт олон дунд уур амьсгалыг эерэг сайн байлгах суурь болдог. EQ буюу сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар өндөртэй хүмүүсийн хувьд хамт олноо сэдэлжүүлж тэдний санаа бодлыг сонсон ажлын шинэ …

EQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар Read More »

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго: Хувь хүний сэтгэлзүйн чадамж болох EQ, түүнийг танин мэдэх, ойлгох улмаар харилцаагаа удирдах чадварт сургана. Байгууллага хамт олон, түүний дотроос үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын өмнө тулгардаг харилцааны хүндрэлтэй асуудлуудыг даван туулахад туслах. Мөн энэхүү харилцааны урлагт суралцсанаар  өөрийн дотоод сэтгэлзүй болон, гэр бүлийн харилцаагаа сайжруулах боломжтой болох юм. Үргэлжлэх хугацаа 4 цаг. Харилцаа чухал …

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр Read More »