“Үерхэл нөхөрлөл” модуль 3

Хөтөлбөрийн  зорилго

Зөв хүнтэй гэрлэх нь маш чухал сонголт юм. Учир нь хэнтэй гэрлэхээс шалтгаалан таны амьдрал нэг бол уруудан доройтно эсвэл өөдлөн дэвжинэ. Иймээс залууст гэр бүл төлөвлөлт, ирээдүйн ханиа зөв сонгох, сонголтоо зөв хийхэд туслах зоилготой.

"Үерхэл нөхөрлөл" модуль 3

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл