Сургалтын  зорилго

Сургалтын зорилго:Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин болох туслах замуудыг нээх. Сургалт үргэлжлэх хугацаа 6 цаг.

Хоёр дугаар модуль: “Би чадна” өөрийгөө зөв илэрхийлж, хувийн зохион байгуулалтаа сайжруула, олны дунд бие зөв авч явхад суралцуулах.

“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 2

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл