Сургалтын  зорилго

Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин болох туслах замуудыг нээх. Сургалт үргэлжлэх хугацаа 7 цаг.

Нэгдүгээр модуль: “Миний ертөнц” Өсвөр үеийнхнийг нийгэмшихэд туслах, өөрийгөө нээж, нуугдмал чадвараа олж харах, шинэ дадал зуршлыг хэвшүүлэх.

“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 1

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл