Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавилангаа зохиох, харицлагатай болох,…

Continue ReadingБүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго:  Ажлаа шинэ урам зоригтойгоор хийх хүслийг өдөөх,  хувь хүний  хөгжил , ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 3-6 цаг. “Амжилтын төлөөх хүсэл тэмүүлэл” Шинэ урам зоригтойгоор…

Continue Reading“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Стресс менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Энэхүү хичээлийн зорилго нь стрессийн тухай дэлгэрэнгүй ойлголтыг авч, стрессийн эх сурвалж, бие физиологи дах үр нөлөөг ойлгон, стрессийн түвшинг багасгахад туслах арга, дасгалуудад суралцах явдал юм.   Стресс…

Continue ReadingСтресс менежмент

Хувийн менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Хувийн менежмент хичээлийн зорилго нь байгууллагын ажилтнуудад өөрийн мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэхэд туслах онол, мэдлэгийг олгож, байгууллагын чадварлаг, идэвхитэй, зорилготой ажиллах хүчин болгон төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт зөвлөгөө олгох юм.…

Continue ReadingХувийн менежмент

“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго:Үйлчилгээний менежмент хичээлийн зорилго нь үйлчилгээний ажилтнуудад ажлын байрны хариуцлага, ач холбогдлыг таниулж, ажлын байран дээр үүсч болох аливаа нөхцөл байдлуудыг таамаглан, тогтвортой бөгөөд чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ур…

Continue Reading“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

“БАГИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр Баг үүсэн бий болох үе Багийн шуурганы үе, түүнийг даван туулах нь Баг хэлбэрээ олох үе Баг бүрэлдэн гүйцэх үе Үр нөлөөтэй багийг бий болгох зарчим Алсын…

Continue Reading“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

EQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар

Сургалтын зорилго: Эерэг сэтгэл хөдлөл хамт олны болон хувь хүний ажлын үр бүтээлийг дэмжиж сэдэлжүүлдэг. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар сайтай байх нь уур бухидамдлаа хэрхэн зохицуулахаа мэддэг, хамт олон дунд…

Continue ReadingEQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго: Хувь хүний сэтгэлзүйн чадамж болох EQ, түүнийг танин мэдэх, ойлгох улмаар харилцаагаа удирдах чадварт сургана. Байгууллага хамт олон, түүний дотроос үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын өмнө тулгардаг харилцааны хүндрэлтэй асуудлуудыг…

Continue Reading“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

Амжилтад хүрэх ур чадвар

Сургалтын зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавилангаа зохиох, харицлагатай…

Continue ReadingАмжилтад хүрэх ур чадвар