“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт

Сургалтын зорилго: Энэхүү сургалтаар дамжуулан мөнгөтэй харилцах зөв мэргэн ухаанд суралцах, мөнгөний талаарх сэтгэлгээ, ойлголтоо шинэ түвшинд гаргах, санхүүгийн хамгаалалт, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, орлого бий болгох тал дээр мэдлэг, чадвараа ахиулах зорилготой. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 8 цаг.

 • Яг одоо хаана байна вэ?
 • Хаана хүрэхийг хүсч байна вэ?
 • Өргөн тархсан мөнгөний тухай үлгэрүүд
 • Таны үнэ цэнэ хаана байна түүндээ мөнгөө хий
 • Мөнгө таны хувьд юунд хамгийн чухал вэ?
 • Эхлээд өөрөө өөртөө төлбөр хийх
 • Хадгаламжаас авах баяр хөөр
 • Хадгаламжийн хүч
 • 3 сагсны онол
 • Эхлээд өөрөө өөртөө төлбөр хийх
 • Хадгаламжаас авах баяр хөөр
 • Хадгаламжийн хүч
 • Олон төрлийн данс
 • Санхүүгийн айдас, санаа зоволтоос ангид байх
 • Үүний хүчийг амжилтынхаа төлөө ашиглах
 • Хэн нь хэндээ үйлчлэх вэ?
 • Үржүүлэгдэхийн хүч
 • БХТ-тэй ажиллах \Бусад хүмүүсийн мөнгө\
 • Авахаасаа өмнө өгөх
 • Цалингаа хэрхэн өсгөх вэ?
 • Хэд хэдэн орлогын эх үүсвэртэй байх
 • Пассив орлогыг хэрхэн бий болгох вэ?
 • Бизнесийн зарчмуудыг амьдралын хэв маягаа болгох
 • Ажлынхаа хажуугаар хэрхэн бизнес бий болгох вэ?