Илтгэн ярих ур чадвар

Сургалтын зорилго: Сургагч багш нарын илтгэн ярих, суралцагчдыг өөтрөө татах, эмпати байх, сургалтаа оновчтой, сонирхолтой заах, өөртөө итгэлтэй, дуу хоолой, биеийн хэлэмжээ зөв удирдах, имижээ зөв бүрдүүлэх, суралцагчдаа таних зэрэг ур чадварт суулгах.

 Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 2 цаг

 • Сургагч багшийн сэтгэл зүй
 • Дуу хоолойны ритм
 • Биеийн хэлэмж
 • Имижлоги /сургагчийн имиж бүрдүүлэх/
 • SWOT шинжилгээ
 • Суралцах хэв маяг
 • Impact /Хүчтэй нөлөө/
 • Facilitation /Дэмжлэг/
 • Coaching /Дасгалжуулалт/
 • Feedback /Эргэх холбоо/
 • Сургагч багшийн мэдрэмж
 • SWOT шинжилгээ
 • Анхаарлын багтаамж
 • Хэрэгцээний онол, хэрэгцээг танин мэдэх
 • Танхимын сэтгэлзүй
 • Танхимыг удирдах чадвар
 • SWOT шинжилгээ