“Хос багана” Гэр бүлийн харилцааны хөтөлбөр

Сургалтын зорилго:  Энэхүү сургалтын зорилго нь гэр бүлийн дотоод харилцаанд эрүүл, эерэг өөрчлөлт бий болгож, гэр бүлийн бат бэх байдлыг нэмэгдүүлснээр нийгмийн харилцааг улам илүү эрүүлжүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 8 цаг.

 • Гэр бүлийн талаарх үндсэн ойлголт
 • Эрчүүд ба бүсгүйчүүдийн ялгаатай чанаруудыг танин мэдэх
 • Хайрын таван хэл
 • Гэрлэлтийн дараах хямралыг давах нь
 • Дунд насныханы онцлог, хямралыг давах нь
 • Зөрчлийг шийдэх нь
 • Арзгар чулуунаас мөлгөр чулуу болох нь
 • Хэрүүлч харилцаа
 • Дэндүү их зүйлд өөрийгөө зориулах
 • Бодит бус хүсэл
 • Санхүү болон өр ширний асуудал
 • Архидалт ба байнгын хүчирхийлэл
 • Бохир нууцууд
 • Үр хөндөлт
 • Хайр – Хүндлэл
 • Хандлага – Хариуцлага
 • Халамж анхаарал – Харамгүй байдал
 • Хараа зорилго
 • Хүүхдийн сэтгэл зүй
 • Хүүхдийн танин мэдэхүйн онцлог
 • Өсвөр насны шилжилтийн онцлог
 • Хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаа
 • Нөхрийн үүрэг хариуцлага
 • Эхнэрийн үүрэг хариуцлага
 • Эхнэртээ захидал бичих
 • Нөхөртөө захидал бичих
 • Хичээлүүдийн давталт
 • Шийдвэр гаргах
 • Сайн аав, сайн ээжийн “Уриалга”
 • Гэр бүлийнхэндээ сэтгэлийн үгээ хэлэх
 • Талархал Төгсөлт