“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго: Эмэгтэйчүүдийг өөрийн дотоод гоо сайхнаа цогцлоон бүрдүүлж, өөртөө итгэлтэй хүчирхэг байж бэрхшээлийг даван туулж,  өөрийгөө болон бусдыг хайрлаж сурахад оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 8 цаг.

 • Өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөхөд суралцах
 • Зорилгоо тодорхой болгох
 • Амьдралын доголдож буй талбараа тодорхойлж, түүнийгээ өөрчлөх тодорхой зорилготой болох
 •  Ирээдүйгээ сайнаар төсөөлж харах
 • Шийдвэр гаргаж сурах, хэрэгжүүлж сурах
 • Хэвшмэл үзэл гэж юу вэ?
 • Танд ямар төрлийн хэвшмэл үзэл бодлууд байгааг илрүүлэх
 • Хэвшмэл үзэл бодлоо өөрчлөх арга замууд
 • Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ерөнхий ялгаанууд
 • Сэтгэлзүйн болон хандлагын ялгаа
 • Яагаад ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой вэ?
 • Хайр ба хариуцлага
 • Хайрын саваа дүүрэн байлгах
 • Хайрлах, хайрлуулах хүч
 • Гэр бүлийн суурь
 • Гэр бүлийн харилцаа, зөрчил, түүнийг даван туулах
 • Эхнэр нөхөр бие биеэсээ юу хүсдэг вэ?
 • Гомдол ба хорсол, үл уучлал, санаа зоволт, стерсс үүсэх шалтгаанууд
 • Өөрийнхөө төлөө уучилж сурах
 • Стресс дарамтаас өөрийгөө чөлөөлөх нь
 • Миний аав ямар эр хүн бэ?
 • Миний ээжийн үлгэр дуурайлал
 • Хүүхэддээ нөлөөлөх нь
 • Өөрийгөө хайрлаж сурах
 • Сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгах энгийн аргуудад суралцах нь /сэтгэлзүйн дасгалууд/