“Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго: Хүүхдээ таньж мэдэх, нас насны онцлог хэрэгцээнд зөв тааруулж харьцаж сурах, хүүхэд хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх эерэг аргуудад суралцах. Үргэлжлэх хугацаа 8 цаг

 • Хүүхдийн оюуны болон сэтгэлийн чадавхи
 • Хөгжил төлөвшилд нөлөөлдөг хүчин зүйлс
 • Та хүүхдээ ямар хүн болоосой гэж хүсдэг вэ?
 • Нярай үе 0-1 нас
 • Балчир нас 1-3 нас
 • Бага нас 3-5 нас
 • Сургуулийн бага нас 5-11 нас
 • Өсвөрнас 11-16 нас
 • Сэтгэцийн үйл явц
 • Үүсэх хурд
 • Үргэлжлэх хугацаа
 • Бие хүний сэтгэл зүйн хувийн онцлог
 • Анхаарал дудмагшлын эмгэг /үүсч болох шалтгаан, шинж тэмдэг, хэрхэн харилцах/
 • Дотносох харилцааны эмгэг /үүсч болох шалтгаан, шинж тэмдэг, хэрхэн харилцах/
 • Айлын ууган, дунд, отгон эсвэл ганц хүүхэд байх онцлог шинжүүд
 • Харилцах арга барил
 • Хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл буурах шалтгаанууд, нөлөөллүүд
 • Хөгжүүлэх алхмууд
 • Гэр бүлийн уур амьсгалыг бүрдүүлэх
 • Эцэг эхчүүд юу анхаарах вэ?
 • Хэрхэн зөв харилца  арга замууд
 • Дасгал ажлууд
 • Практик даалгавар
 • Дүгнэлт