Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавилангаа зохиох, харицлагатай болох, амьдралын боломжуудыг харж, түүнийг ашиглах эр зоригтой болгох, ирээдүйгээ зөв төлөвлөж, зохион байгуулж сурахад туслах. Эдгээрээр дамжуулан хувь хүний ажлын бүтээмж, аз жаргалын индекс нэмэгдэх боломжтой.                                                                                                                Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 4 цаг

 • Өөрийгөө танин мэдэх, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх
 • Авьяас чадвар, потенциалаа нээж илрүүлэх
 • Амжилтуудаа тэмдэглэж өөрийгөө урамшуулах
 • Өнгөрсөн амьдралаас суусан сөрөг далд ухамсрын нөлөөллөөс чөлөөлөгдөх/муу зуршлаасаа салах/
 • Миний амьдралын үнэт зүйл, үнэ цэнэ юу вэ? гэдгийг танин мэдэх, тодорхойлох
 • Үнэ цэнийнхээ дагуу шийдвэр гаргаж амьдарч сурах
 • Амьдралын утга учир, алсын хараа мөрөөдөл юу вэ? гэдгээ танин мэдэх, дахин шинэчлэх
 • Зорилгоо тодорхой болгож, төлөвлөж, хийж сурах
 • Мөрөөдөл зорилгынхоо төлөө тууштай байх
 • Өөртөө итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аргад суралцах
 • Кейс жишээнүүд
 • Өөрийнхөө дур зургийг буулгах
 • Учир нь би гайхалтай жагсаалт
 • Айдсыг даван туулах
 • Тав тухын бүсээ тодорхойлох, даван туулах нь 1,2,3, ялагчын мэдрэмж 1,2
 • Би гайхалтай дасгал
 • Нийгэмтэй харилцах аргууд
 • Өөрийгөө танилцуулах арга 1,2
 • Цагийн менежментийг зорилгоруугаа чиглүүлэн оновчтой төлөвлөж сурах
 • Цагийг зөв төлөвлөж ашиглаж сурах
 • Баланстай амьдрах,
 • Амьдралынхаа бүх талбар дээр өсөж хөгжих
 • Зуршил ба тархи
 • Сэдэлжүүлэлт
 • Үйлдлээр илэрхийлэх сэдэлжүүлэлт
 • Хүсэл яагаад сэдлийг дийлдэг вэ?
 • Хүслээ захирах жишээнүүд
 • Уламжлалт зуршил ба бичил зуршил