“Амжилтын төлөө хамтдаа” Хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго:  Ажлаа шинэ урам зоригтойгоор хийх хүслийг өдөөх,  хувь хүний  хөгжил , ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 3-6 цаг.

  • Шинэ урам зоригтойгоор хариуцсан ажлаа хийх хүслийг өдөөх, эрч хүчийг шинээр сэргээх
  • Хувь хүний хөгжил, ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэх
  • Байгууллагын үнэ цэнийг хувь хүний үнэ цэнэтэй холбон ойлгож ажилдаа чин сэтгэлээр хандах хандлагыг төрүүлэх
  • Хувь хүний хөгжил, ажил мэргэжилдээ гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэх
  • Өөртөө итгэх итгэлээр дүүрэн ажиллах урам зориг олгох
  • Хүмүүс хоорондын харилцаанд өөрийгөө зөв илэрхийлж, өөрийгөө өөртөө итгэлтэй хүн болгон дасгалжуулах
  • Баг доторх нэгдмэл санаа болон харилцааг сайжруулж ажлын эерэг нөхцлийг бүрдүүлэх
  • Багийн амжилтыг нэмэгдүүлэх
  • Хувь хүний харилцаа болон хандлагыг сайжрууснаар ажиллах эрч хүчийг нэмэгдүүлэх
  • Ажлын байран дахь стрессийг эерэгээр даван туулах