EQ буюу Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар

Сургалтын зорилго: Эерэг сэтгэл хөдлөл хамт олны болон хувь хүний ажлын үр бүтээлийг дэмжиж сэдэлжүүлдэг. Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар сайтай байх нь уур бухидамдлаа хэрхэн зохицуулахаа мэддэг, хамт олон дунд уур амьсгалыг эерэг сайн байлгах суурь болдог. EQ буюу сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар өндөртэй хүмүүсийн хувьд хамт олноо сэдэлжүүлж тэдний санаа бодлыг сонсон ажлын шинэ санаа, шийдэл гаргадаг, ажлын бүтээмжийг сайжруулахад тус болдог. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 4 цаг

 • Өөрийгөө танин мэдэх,
 • Өөрийгөө зөвөөр үнэлэх
 • Ажиглах, үнэлэх, дүгнэх техникт суралцах
 • Өөрийн сул давуу талаа үнэлэх
 • Сэтгэл хөдлөлийн зөв удиртгал
 • Сэтгэл хөдлөлийн буруу удиртгал
 • Бодол болон сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ ялгаж сурах
 • Дотоод дэмжигч
 • Дотоод шүүмжлэгч
 • Дотоод шошго наагч
 • Дотоод сургагч
 • Биеийн хэлэмжийг ойлгох /body language/
 • Идэвхтэй сонсох чадварт суралцах /active listening/
 • Бид яагаад бусдыг сайн сонсогч байж чаддаггүй вэ?
 • Мэдрэмжээ сонсож сурах
 • Өөрийгөө зөвөөр илэрхийлэх
 • Эерэг, бат бөх харилцааг бий болгох
 • Бусдыг сэдэлжүүлэх, хөгжүүлэх
 • Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх чадвар