“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго: Хувь хүний сэтгэлзүйн чадамж болох EQ, түүнийг танин мэдэх, ойлгох улмаар харилцаагаа удирдах чадварт сургана. Байгууллага хамт олон, түүний дотроос үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын өмнө тулгардаг харилцааны хүндрэлтэй асуудлуудыг даван туулахад туслах. Мөн энэхүү харилцааны урлагт суралцсанаар  өөрийн дотоод сэтгэлзүй болон, гэр бүлийн харилцаагаа сайжруулах боломжтой болох юм. Үргэлжлэх хугацаа 4 цаг.

 • Харилцаанаас үүсэх хүлээлт
 • Сэтгэлзүйн таатай ба таагүй харилцааг удирдах нь
 • Албан ба албан бус харилцаа
 • Зан төлөвийн тоторхойлолт /тест, асуулга, багийн ажиллагаа/
 • Харилцааны түвшингүүд /мэдрэмжээ таньж сурах/
 • Нийгмийн харилцааны дүрүүд
 • Харилцааны үндсэн ур чадвар ба ХАНДЛАГА
 • Сонсох ур чадварт суралцах
 • Харилцааны зөв загварыг ашиглах
 • Шүүмжлэлд өртөх үеийн сэтгэлзүйг удирдах
 • Хэл яриа ба “Үг”-ийн хүч
 • Харилцаанд гардаг түгээмэл алдаанууд
 • Инээмсэглэлийн үр нөлөө
 • Мэндчилгээний хүч
 • Товч бөгөөд тодорхой байх
 • Талархах сэтгэл
 • Бусдыг өөртөө татах