Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй амьдарч, хувь тавилангаа зохиох,…

Continue ReadingБүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Сургагч багш, сурах үйл явцыг чиглүүлэх нь

Сургалтын зорилго Сургагч багш нарыг заах сургах гэхээс илүүтэйгээр чиглүүлэгчийн байр сууринаас сурагч, зөвлөгөө авагч нарт хандах зөв хандлагад сургах, хариуцлага, хүндэтгэл, харилцаа холбоог бий болгох, сургалтын агуулга, үйл явцыг…

Continue ReadingСургагч багш, сурах үйл явцыг чиглүүлэх нь

Илтгэн ярих ур чадвар

Илтгэн ярих ур чадвар Сургалтын зорилго Сургагч багш нарын илтгэн ярих, суралцагчдыг өөтрөө татах, эмпати байх, сургалтаа оновчтой, сонирхолтой заах, өөртөө итгэлтэй, дуу хоолой, биеийн хэлэмжээ зөв удирдах, имижээ зөв…

Continue ReadingИлтгэн ярих ур чадвар

“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт

Сургалтын зорилго Энэхүү сургалтаар дамжуулан мөнгөтэй харилцах зөв мэргэн ухаанд суралцах, мөнгөний талаарх сэтгэлгээ, ойлголтоо шинэ түвшинд гаргах, санхүүгийн хамгаалалт, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, орлого бий болгох тал дээр мэдлэг, чадвараа…

Continue Reading“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт

“Хос багана” Гэр бүлийн харилцааны хөтөлбөр

Сургалтын зорилго  Энэхүү сургалтын зорилго нь гэр бүлийн дотоод харилцаанд эрүүл, эерэг өөрчлөлт бий болгож, гэр бүлийн бат бэх байдлыг нэмэгдүүлснээр нийгмийн харилцааг улам илүү эрүүлжүүлэхэд оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа…

Continue Reading“Хос багана” Гэр бүлийн харилцааны хөтөлбөр

“Жинхэнэ эр хүн” Эрчүүдийн хөтөлбөр

Сургалтын зорилго Монгол эр хүнийг хувийн өсөлт төлөвшилтэй, эрүүл ёс суртахуунтай, эерэг хандлагатай, үүрэг хариуцлагатай, бат бэх гэр бүлийг тэргүүлэгч, сөрөг зуршлыг ялан дийлэгч байхад нь хөтөч болно. Сургалтын үргэлжлэх…

Continue Reading“Жинхэнэ эр хүн” Эрчүүдийн хөтөлбөр

“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр Сургалтын  зорилго Эмэгтэйчүүдийг өөрийн дотоод гоо сайхнаа цогцлоон бүрдүүлж, өөртөө итгэлтэй хүчирхэг байж бэрхшээлийг даван туулж,  өөрийгөө болон бусдыг хайрлаж сурахад оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа…

Continue Reading“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

“Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго Хүүхдээ таньж мэдэх, нас насны онцлог хэрэгцээнд зөв тааруулж харьцаж сурах, хүүхэд хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх эерэг аргуудад суралцах. Үргэлжлэх хугацаа 8 цаг “Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр Хүүхэд ба…

Continue Reading“Хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга” Хөтөлбөр

“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго Байгууллагаа урт удаан хугацаанд оршин тогтоох, алсын хараа мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд байгууллагын хөгжил, соёл, шинэчлэл, дэвшил, өөрчлөлтийн чухал зарчмуудад удирдах ажилтнуудыг сургах  Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй Байгууллагын хөгжил Байгууллагын…

Continue Reading“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго Нийгэмд лидерийн цоо шинэ үнэт зүйлүүд, шинж чанаруудыг төлөвшүүлэх, лидершип зөвхөн албан тушаал биш, харин нөлөөлөл, үйл явц, үр дүн гэдгийг ойлгуулах, байгууллагыг удирдах, улс орныг удирдах, орон…

Continue Reading“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр