“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 1

Сургалтын  зорилго:Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин болох туслах замуудыг нээх. Сургалт үргэлжлэх хугацаа 7 цаг.

Нэгдүгээр модуль: “Миний ертөнц” Өсвөр үеийнхнийг нийгэмшихэд туслах, өөрийгөө нээж, нуугдмал чадвараа олж харах, шинэ дадал зуршлыг хэвшүүлэх.

 • “Шинэ анги, шинэ найзууд” сэдэвт нүүр хагарах хөгжөөнт тоглоом
 • Өөрийгөө танин мэдэх
 • Дотоод нөөц бололцоо, өөрт өгөгдсөн авьяас, чадвараа дахин нээн илрүүлэх
 • Амьдралынхаа үнэт зүйл, үнэ цэнэ юу вэ гэдгийг танин мэдэх, тодорхойлох
 • Үнэ цэнийхээ дагуу амьдарч сурах, шийдвэр гаргах
 • “Надад ямар муу зуршлууд байна вэ?” сэдэвт ярилцлага
 • Өнгөрсөн амьдралаас суусан сөрөг далд ухамсрын нөлөөллөөс чөлөөлөгдөх/муу зуршилаас салах/
 • Сэтгэл зүйн хувьд амьдралын хохирогчийн байр сууринаас ялагчийн байр сууринд хүрэх
 • “Зөрчил ба хандлага” сэдэвт ярилцлага
 • Бусдыг ойлгож мэдрэх “Эмпати” чадварт суралцах
 • Зөрчилийг эерэгээр шийдэж сурах
 • “Би чамд итгэж байна” сэдэвт багийн тоглоом
 • Өөртөө итгэх итгэлийг шалгах дасгал ба сорил
 • Өөртөө итгэлтэй амжилттай байдалд суралцах
 • Дүгнэлт хичээл

“МӨРӨӨДЛИЙН ХӨТӨЧ” модуль 2

Сургалтын зорилго:Өсвөр үеийг зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, алсын хараа мөрөөдөл зорилгоо тодорхойлох, мэргэжилээ зөв сонгох, өөртөө итгэлтэй амжилттай залуу үеийг бэлдэх. Сайн иргэн, сайн эцэг эх, сайн боловсон хүчин болох туслах замуудыг нээх. Сургалт үргэлжлэх хугацаа 6 цаг.

Хоёр дугаар модуль: “Би чадна” өөрийгөө зөв илэрхийлж, хувийн зохион байгуулалтаа сайжруула, олны дунд бие зөв авч явхад суралцуулах.

 • “Миний мөрөөдлийн самбар” зурагт тоглоом
 • Миний амьдралын утга учир, алсын хараа мөрөөдөл юу вэ?
 • Амьдралын зорилгоо тодорхойлох
 • Мөрөөдлөөс зорилгоруу чиглэсэн амжилтаа төлөвлөх
 • “Цаг бол алт” хөгжөөнт тоглоом
 • “Хувийн зохион байгуулалтаа харцгаая” дасгал
 • Цагийн менежментийг зорилгоруугаа чиглүүлэн оновчтой төлөвлөж сурах
 • Цагийг зөв хуваарилах, харах цаг, бэлтгэх цаг, хийх цагийг төлөвлөж сурах
 • “Shopping” хөгжөөнт тоглоом
 • Мөнгөний үнэ цэнийг ойлгуулах
 • Мөнгөнд хандах хандлага
 • Санхүүгийн хувийн зохион байгуулалттай болох
 • Илтгэх урлагийн чадварт суралцах
 • Хүн бүр нөлөөлөгч гэдгийг ойлгож бусдыг манлайлан амжилттай ажиллаж, амьдарч сурах
 • “I like to move it” хөдөлгөөнт дасгал
 • Эрүүл амьдралын хэв маягт суралцах
 • Харилцааны ур чадварт суралцах
 • Үерхэл ба хайр
 • “Мэргэжил бүхэн сайхан” аялал
 • Мэргэжлээ зөв сонгоход анхаарах зүйлс
 • Дээрх хичээлүүдийг давтан сануулах
 • Амьдралд гарж буй өөрчлөлтөөс бусдад хуваалцах
 • “Миний илтгэл” сэдэвт хүүхэд бүр 5 минутын илтгэл тавих

"Үерхэл нөхөрлөл"
модуль 3

Хөтөлбөрийн  зорилго:Зөв хүнтэй гэрлэх нь маш чухал сонголт юм. Учир нь хэнтэй гэрлэхээс шалтгаалан таны амьдрал нэг бол уруудан доройтно эсвэл өөдлөн дэвжинэ. Иймээс залууст гэр бүл төлөвлөлт, ирээдүйн ханиа зөв сонгох, сонголтоо зөв хийхэд туслах зоилготой.

Хичээлийн агуулга : 

                                        ХАЙРЫН ТУХАЙ АНДУУРАЛ

                                        ХЭЗЭЭЧ ҮЛ БҮТЭХ НАЙМАН ХАРИЛЦАА

                                        АЮУЛ УЧРУУЛАХ ЗАН ЧАНАРУУД

                                        ХОСЫН ХАРИЛЦААГ УСТГАХ “ТЭСРЭХ БӨМБӨГ”

                                        ХАНИЛАХ ХҮНЭЭСЭЭ ХАЙХ ЧАНАРУУД

                                        ХОСЛОН АМЬДРАХААС АЙХ АЙДАС

                                        БИД ЗОХИЦОЖ ЧАДАХ УУ?

                                        ГЭРЛЭЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?