ТАНЫ ДОТОР БАЙГАА АЛМАЗ ЭРДЭНИЙГ НЭЭХЭД БИД ТУСАЛНА!

  • ТА ГЕНЕТИКИЙН ТЕСТЭН ДЭЭР СУУРИЛЖ МЭРГЭЖЛЭЭ СОНГОХЫГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?
  • ТА ӨӨРИЙН ПОТЕНЦИАЛАА БҮРЭН НЭЭХИЙГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?
  • ТА ГАНЦААРЧИЛСАН СЭТГЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ АВАХЫГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?
  • ТА ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААГАА САЙЖРУУЛАХЫГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?
  • ТА БАЙГУУЛЛАГЫНХАА БҮТЭЭМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХИЙГ ХҮСЧ БАЙНА УУ?

Санал болгох хичээл

Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Зорилго: Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй

Дэлгэрэнгүй »

Илтгэн ярих ур чадвар

Сургалтын зорилго: Сургагч багш нарын илтгэн ярих, суралцагчдыг өөтрөө татах, эмпати байх, сургалтаа оновчтой, сонирхолтой заах, өөртөө итгэлтэй, дуу хоолой, биеийн хэлэмжээ зөв удирдах, имижээ

Дэлгэрэнгүй »

“Санхүүгийн эрх чөлөө” Санхүүгийн сургалт

Сургалтын зорилго: Энэхүү сургалтаар дамжуулан мөнгөтэй харилцах зөв мэргэн ухаанд суралцах, мөнгөний талаарх сэтгэлгээ, ойлголтоо шинэ түвшинд гаргах, санхүүгийн хамгаалалт, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, орлого бий

Дэлгэрэнгүй »

“Эрүүл үзэсгэлэнтэй амьдрал” Эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр

Сургалтын  зорилго: Эмэгтэйчүүдийг өөрийн дотоод гоо сайхнаа цогцлоон бүрдүүлж, өөртөө итгэлтэй хүчирхэг байж бэрхшээлийг даван туулж,  өөрийгөө болон бусдыг хайрлаж сурахад оршино. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа

Дэлгэрэнгүй »

Амжилтад хүрэх ур чадвар

Сургалтын зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй

Дэлгэрэнгүй »