БИД ТАНД

Амьдрах ухааны боловсрол олгоно

Хаалга болгон өөр түлхүүрээр онгойдогтой адил хүн бүрийн сэтгэл зүрх, авьяас билэг, хүч чадал өөр өөрийн онцлог, хувийн шинж чанаруудаар тодорхойлогдож байдаг.

ЗӨВЛӨГӨӨ ОНОШИЛГОО СУРГАЛТ УУЛЗАЛТЫН ЦАГ ТОВЛОХ

Хаалга болгон өөр түлхүүрээр онгойдогтой адил хүн бүрийн сэтгэл зүрх, авьяас билэг, хүч чадал өөр өөрийн онцлог, хувийн шинж чанаруудаар тодорхойлогдож байдаг. Тиймээс хувь хүн, гэр бүлд хувьчилсан зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах нь зорьсон зорилго, хүлээсэн үр дүндээ илүү хурдан хүрэх боломжийг олгодог юм.

  • Генетик оношилгоо : 65.000₮
  • Ганцаарчилсан зөвлөгөө: 75.000₮
  • Гэр бүл, хосын зөвлөгөө: 90.000₮

Танд тохирох хамгийн зөв шийдэл