СЭТГЭЛ ЗҮЙН ГАНЦААРЧИЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хаалга болгон өөр түлхүүрээр онгойдогтой адил хүн бүрийн сэтгэл зүрх, авьяас билэг, хүч чадал өөр өөрийн онцлог, хувийн шинж чанаруудаар тодорхойлогдож байдаг. Тиймээс хувь хүн, гэр бүлд хувьчилсан зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах нь зорьсон зорилго, хүлээсэн үр дүндээ илүү хурдан хүрэх боломжийг олгодог юм.

  • Генетик оношилгоо : 65.000₮
  • Ганцаарчилсан зөвлөгөө: 75.000₮
  • Гэр бүл, хосын зөвлөгөө: 90.000₮