Сургагч багшийн сертификаттай сургалт

Хувь хүний хөгжлийн сургалтын цогц сургалтаар сургагч багш бэлдэх сургалтаа дахин зарлаж байна.

Дараах 10 сэдвээр сургалт заах арга техник, сургалтын бүх ажлын даалгавар, багшийн гарын авлагатай байна.

Сэдэв:

  1. Би хэн бэ? Өөрийгөө танин мэдэх, өөрийн дотор буй хүч чадал,потециалаа нээх
  2. Үнэт зүйлсээ танин мэдэх, шийдвэр гаргах, сонголт хийх
  3. Итгэл үнэмшил, далд ухамсарт буй бодол санаагаа цэгцлэх ойлгох, буруу зуршлаа ялан дийлэх
  4. Алсын хараа, зорилгоо тодорхойлох, мөрөөдлөө зорилго болгох
  5. Цаг төлөвлөлт, зорилгоо төлөвлөж сурах, тууштай байх зарчим
  6. Өөртөө итгэлтэй болох, өөрийгөө ойлгох, итгэлээ нэмэгдүүлэх
  7. Амьдралын эрүүл хэв маягаар амьдрах зарчим
  8. Эрүүл харилцаанд суралцах
  9. Сэтгэл санаагаа удирдаж сурах
  10. Давталтын хүч